ด้วยข้อจำกัดของกฎระเบียบด้านการป้องกันการฟอกเงิน (AML) และการต่อต้านการสนับสนุนการก่อการร้าย (ATF) ระหว่างประเทศ ลูกค้าสามารถถอนเงินได้ด้วยวิธีการเดียวกันกับที่ใช้ฝากเงินเท่านั้น

ระยะเวลาถอนเงิน

au flag

Visa / Mastercard

เวลาดำเนินการ: ทันที

au flag

Cyrpto

เวลาดำเนินการ: ทันที

au flag

Neteller

เวลาดำเนินการ: ทันที

au flag

Skrill

เวลาดำเนินการ: ทันที

au flag

Local Bank Transfer

เวลาดำเนินการ: 1-3 วันทำการ