Chat with us, powered by LiveChat Funding – Focus Markets TH

การฝากเงิน

การฝากเงินในบัญชีเทรดของคุณไม่ง่ายไปกว่านี้แล้วด้วย Focus Markets ตัวเลือกการชำระเงินแบบไม่มีค่าธรรมเนียมของเราช่วยให้คุณสามารถทำธุรกรรมได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็ว

การฝากเงิน

ปัจจุบัน ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีและฝากเงินในสกุลเงินพื้นฐานต่อไปนี้: AUD, USD, GBP, EUR, NZD, CAD, JPY และ SGD วิธีการฝากเงินของอยู่ด้านล่าง
โอนเงินผ่านธนาคาร
สกุลเงินที่มีอยู่
AUD, USD, EUR, GBP, NZD, CAD, SGD
ระยะเวลาดำเนินการโดยประมาณ
1 – 3 business days
ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม
กรุณาตรวจสอบกับธนาคาร
วงเงินฝาก
N/A
Credit Card
สกุลเงินที่มีอยู่
AUD, USD, GBP, EUR, NZD, CAD, SGD, JPY
ระยะเวลาดำเนินการโดยประมาณ
ทันที 24/7
ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม
$0
วงเงินฝาก
USD 100 หรือเทียบเท่าในสกุลเงิน
China UnionPay
สกุลเงินที่มีอยู่
RMB
ระยะเวลาดำเนินการโดยประมาณ
ทันที 24/7
ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม
$0
วงเงินฝาก
USD 100 หรือเทียบเท่าในสกุลเงิน
Local Bank Transfer
สกุลเงินที่มีอยู่
INR, THB, VND, IDR, MYR, JPY
ระยะเวลาดำเนินการโดยประมาณ
ทันที 24/7
ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม
$0
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
แตกต่างกันไปตามสกุลเงินที่ใช้
Corporate QR Code
สกุลเงินที่มีอยู่
THB
ระยะเวลาดำเนินการโดยประมาณ
ทันที 24/7
ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม
$0
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
THB 500
Crypto
สกุลเงินที่มีอยู่
USDT (BEP20, TRC20 ,ERC 20)
ระยะเวลาดำเนินการโดยประมาณ
ทันที 24/7
ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม
โปรดตรวจสอบกับ Exchange สำหรับค่าธรรมเนียม Network
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
USD 100 หรือเทียบเท่าในสกุลเงิน
Skrill
สกุลเงินที่มีอยู่
USD, GBP, EUR, AUD, CAD, HKD, MYR ,SGD, THB
ระยะเวลาดำเนินการโดยประมาณ
ทันที 24/7
ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม
$0
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
USD 100 หรือเทียบเท่าในสกุลเงิน