ทำไมอัตรา swap จึงเพิ่มเป็น 3 เท่าในวันพุธ

หากคุณเปิด position ข้ามคืนในวันพุธ ค่าธรรมเนียมการเปิด position ข้ามคืนที่หักด้วยวิธีเครดิต/เดบิตในวันพุธจะคิดเป็น 3 เท่าของค่าธรรมเนียมปกติ การหัก swap ในอัตรา 3 เท่าในช่วง rollover ของวันพุธเป็นเงินที่ครอบคลุมถึงค่าชำระการซื้อขายในช่วงสุดสัปดาห์ เพราะค่า swap ไม่ได้ถูกเรียกเก็บในช่วงเวลาดังกล่าวเนื่องจากตลาดปิด